Simulatie Bruto - Netto 
 
Personalia

Naam  

Voornaam  

Burgerlijke staat  

 ?   

Gezin

Beroepsinkomen partner  ?  

 ?  


  Valide Mindervalide ?
Kinderen ?    
Andere <= 65 jaar ?    
Andere > 65 jaar ?    
Contract

 

Regime  

Uren per week  

Gem. aantal werkdagen/week  ?  

Loon

Bruto maandloon  

Bruto uurloon  

Of

Netto maandloon  

Netto uurloon  

Voordelen

Sociaal abonnement

Soort vervoer  

Bedrag per maand  

Fietsvergoeding ?  

Aantal KM enkel  

Bedrag per KM   

Groepsverzekering ?

Werknemersbijdrage   

Firmawagen ?

Bijdrage werknemer   

CO2-Uitstoot (g/km)  

Cataloguswaarde  

Datum eerste inschrijving  

Type brandstof  

Maaltijdcheques ?  

Werkgeversbijdrage   

Werknemersbijdrage   


Terugbetaalde kosten per maand   

Maandelijks commissieloon   

Maandelijkse premies   

Andere netto-inhoudingen  Loonsimulatie is een momentopname afhankelijk van de gegevens die gehanteerd worden. SD WORX is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.